รับขัดพื้นไม้

ทีมงานรับขัดพื้นไม้ กำลังใช้เครื่องขัดพื้นไม้เพื่อจะทำการทาสีและขั้นตอนอื่นๆตามลำดับอย่างตั้งใจและใส่ใจทุกขั้นตอนในการทำพื้นไม้