ทาสีแชล็ค

ทางทีมงานเรากำลังทาสีแชล็ค ให้กับพื้นไม้เพื่อให้ไม้สามารถป้องกันน้ำ ป้องกันปลอก และสิ่งอื่นๆที่จะทำให้ไม้เกิดความชำรุดเสียหาย และทำให้ไม้มีความเงางาม