ปูพื้นไม้

ปูพื้นไม้ และทาสีรียูเทน เพิ่มประสิทธิภาพให้กับลวดลายของเนื้อไม้ ทำให้พื้นไม้ดูมีเอกลักษณ์ น่าอยู่และที่สำคัญทำให้พื้นไม้ไม่ชำรุดเสียหายง่าย